"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ năm, 19 Tháng 9, 2019 - 07:26

Tin tức - sự kiện

Ngày Đăng : 01/12/2014

Thực hiện Quy định số 164-QĐ/TW, ngày 01/02/2013 của Bộ Chính trị về chế độ bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp và Thông báo số 356-TB/BTGTU, ngày 14/10/2014 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về ý kiến của đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tại cuộc họp bàn việc thống nhất kế hoạch tổ chức các lớp cập nhật kiến cho cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý (đối tượng 4) giai đoạn 2013 -2015.

Ngày Đăng : 27/11/2014
Sáng ngày 26/11/2014 Trường Chính trị Bến Tre phối hợp Huyện ủy Mỏ Cày Bắc tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Mỏ Cày Bắc.
Ngày Đăng : 27/11/2014
Nhằm khẳng định giá trị to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh, Di chúc thiêng liêng và tấm gương đạo đức của Người, cổ vũ toàn thể cán bộ, đảng viên quyết tâm thực hiện thắng lợi Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ngày 25 tháng 11 năm 2014, Trường Chính trị tổ chức tọa đàm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Ngày Đăng : 24/11/2014

Sáng ngày 24/11/2014, Trường Chính trị tỉnh Bến Tre phối hợp với Huyện ủy Ba Tri tổ chức khai giảng lớp "Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý " tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Ba Tri.

Ngày Đăng : 23/11/2014
Nhằm đáp ứng yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý của các trường học trong toàn tỉnh. Sáng ngày 21 tháng 11 năm 2014, Trường Chính trị phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh tổ chức khai giảng “Lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính ngành giáo dục khóa 18”.
Ngày Đăng : 13/11/2014

Sáng ngày 13 tháng 11 năm 2014, Trường Chính trị phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bến Tre khai giảng Lớp Trung cấp Lý luận chính trị - hành chính hệ tại chức ngành Giáo dục khóa 17.

Ngày Đăng : 11/11/2014
Nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức và thúc đẩy giảng viên các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đổi mới phương pháp trong giảng dạy, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã khai mạc Hội thi giảng viên dạy giỏi toàn quốc các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trường bộ, ngành lần thứ V năm 2014 (khu vực phía Nam) vào sáng ngày 04/11/2014. Dự Lễ khai mạc có PGS, TS Trương Thị Thông, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Ban chỉ đạo, Trưởng Ban tổ chức Hội thi; các đồng chí đại diện các trường chính trị khu vực phía Nam và 62 giảng viên tham gia Hội thi.
Ngày Đăng : 05/11/2014
Sáng ngày 03/11/2014, Trường Chính trị tỉnh Bến Tre phối hợp với Huyện ủy Bình Đại tổ chức khai giảng lớp "Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý " tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Bình Đại.
Ngày Đăng : 30/10/2014
Sáng ngày 30 tháng 10 năm 2014, Trường Chính trị phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy khai giảng “Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ nghiên cứu dư luận xã hội năm 2014”.
Ngày Đăng : 30/10/2014
Ngày 29 tháng 10 năm 2014, Trường Chính trị Bến Tre phối hợp với     Học viện Chính trị Khu vực II tổ chức bế giảng Lớp Cao cấp lý luận chính trị - hành chính hệ tại chức tỉnh Bến Tre niên khóa 2012 - 2014.

Trang

Đăng kí nhận Tin tức - sự kiện