"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ sáu, 20 Tháng 7, 2018 - 16:00

Thông tin lý luận và thực tiễn

Ngày Đăng : 04/12/2013
Trần Thị Quỳnh Nghi
Khoa nhà nước và pháp luật

Trường Chính trị tỉnh Bến Tre là đơn vị hành chính sự nghiệp trực thuộc sự quản lý của Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm vụ cơ bản của trường là đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý của hệ thống chính trị cấp cơ sở, cán bộ công chức ở địa phương. Học viên của trường hết sức đa dạng về độ tuổi, trình độ, kinh nghiệm trong công tác…họ cần tiếp thu những tri thức khoa học, lý luận và kiến thức chính trị pháp lý do nhà trường đào tạo, bồi dưỡng. Để nâng cao chất lượng giảng dạy, Ban Giám hiệu nhà trường thường xuyên quan tâm đến việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và đặc biệt quan tâm tới công tác thao giảng, dự giờ của giảng viên.

Ngày Đăng : 04/12/2013
Huỳnh Sĩ Tân
Phòng Đào tạo

Trong các nhà trường, chủ nhiệm lớp là người có vai trò, vị trí rất quan trọng, giúp Hiệu trưởng trong công tác quản lý lớp học, quản lý học viên. Chủ nhiệm lớp là cầu nối giữa nhà trường với học viên. Do đó, để làm tốt công việc đó, chủ nhiệm lớp cần có những tiêu chuẩn và điều kiện nhất định, đồng thời phải nắm vững những yêu cầu và nhiệm vụ được giao, có như vậy mới thể hiện được vai trò, vị trí của mình. Trong phạm vi bài viết này xin đề cập đến tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền hạn và những điều kiện cần có ở người chủ nhiệm lớp  của Trường Chính trị.

Ngày Đăng : 04/12/2013
Trần Thị Quỳnh Nghi
Khoa nhà nước và pháp luật

Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là cơ sở cho bản thân mỗi cán bộ, đảng viên, giảng viên có được nhận thức đúng đắn về yêu cầu phải giữ gìn đạo đức, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, đề cao tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, tính kỷ luật, dân chủ trong tập thể, tinh thần đó phải luôn thể hiện với cấp trên, cấp dưới, với quần chúng nhân dân; phải nghiêm túc phê bình và tự phê bình, kiên quyết chống quan liêu, chống chủ nghĩa cá nhân, chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực, để xây dựng nếp sống đẹp, sống giản dị, chân thành, khiêm tốn, hết lòng vì dân, vì nước, nói phải đi đôi với làm; phải ra sức học tập, không ngừng nâng cao trình độ chính trị, nghiệp vụ, không ngừng tu dưỡng đạo đức cách mạng.

Ngày Đăng : 04/12/2013
ThS Trần Văn Hòa
                                                                                      Khoa Xây dựng Đảng
 
Yêu nghề và tâm huyết với nghề là một phẩm chất cần có ở bất kỳ công việc gì mà người lao động trong xã hội mới muốn đạt hiệu quả cao. Nhất là nghề giáo, nghề dạy người, chúng ta dạy học vì chúng ta thực sự thích thú với nghề này. Cảm giác về một sự hoàn thành sau một ngày làm việc hiệu quả, niềm vui sướng khi được chia sẻ một quyển sách hay, một nội dung truyền đạt có ý nghĩa, cùng ngẫm nghĩ một bài thơ giàu ý tứ, một câu châm ngôn, một lời bài hát hay đơn giản chỉ là cái cảm giác: Cảm thấy mình quan trọng trong cuộc sống. Những điều đó làm chúng ta say mê, thích thú với nghề.
Ngày Đăng : 04/12/2013
Nguyễn Thị Hiền
Phòng Đào tạo

Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam, nhà văn hoá lớn. Sự nghiệp, tư tưởng và đạo đức sáng ngời của Người sống mãi trong lòng kính yêu vô hạn của nhân dân Việt Nam. Cuộc đời hoạt động cách mạng sôi nổi của Người mãi mãi là tấm gương cho các thế hệ chúng ta học tập và noi theo.

Ngày Đăng : 04/12/2013
Hồ Thị Thùy Dung
Khoa Lý Luận Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh
 
Suốt chiều dài lịch sử mấy nghìn năm dựng nước và giữ nước hào hùng của dân tộc. Người Việt Nam đã xây dựng và vun đắp cho mình rất nhiều truyền thống quý báu như: Truyền thống yêu nước, chống giặc ngoại xâm, hiếu học, tôn sư trọng đạo, cần cù, siêng năng,…Những truyền thống ấy như những sợi chỉ đỏ xuyên suốt, kết dính từng thế hệ người Việt, tạo nên một bản chất Việt Nam đặc sắc không lẫn vào đâu được. Chính vì vậy, là người Việt Nam thì phải có truyền thống yêu nước và biết phát huy, giữ gìn truyền thống tôn sư trọng đạo của dân tộc mình.
Ngày Đăng : 04/12/2013
Võ Kim Thanh
Phòng Đào tạo

Áp dụng phương pháp dạy học tích cực đang trở thành một phong trào sâu rộng trong ngành giáo dục nước ta nói chung và trong hệ thống các trường chính trị tỉnh, thành phố nói riêng. Trong rất nhiều giải pháp đưa ra nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng dạy học hiện nay thì đổi mới phương pháp giảng dạy được coi là giải pháp quan trọng hàng đầu.

Ngày Đăng : 04/12/2013

Ghi theo lời kể của cô giáo Lê Thị Bé (cô giáo Lê Thị Bé cùng học sinh của mình bị máy bay Mỹ thảm sát ngày 13 tháng 7 năm 1964, tại Trường tiểu học Tân Bình, Mỏ Cày Bắc)

Nguyễn Vũ Tiến
                                                         Nguyên Phó Giám đốc Trường Đảng Bến Tre
 
Từ thuở còn thơ ấu, trong giấc ngủ ban trưa, tôi thường nghe những lời ngọt ngào của mẹ theo tiếng ru hời:
 
Muốn sang thì bắt cầu Kiều,
Muốn con hay chữ thì yêu kính thầy
Cơm cha, áo mẹ, công thầy,
Lớn khôn con nhớ, ơn nầy chẳng quên…
Ngày Đăng : 06/05/2013
Thạc sĩ Trần Văn Hòa
                                                                                             Khoa Xây dựng Đảng

Lần đầu tiên, nhân dân cả nước Việt Nam đã giành được độc lập dân tộc và làm chủ hoàn toàn đất nước mình sau 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc. Qua đại thắng mùa Xuân năm 1975, nhân dân và các lực lượng vũ trang nước ta đã phát triển cao độ và có điều kiện để xây dựng Tổ quốc tươi đẹp hơn, đàng hoàng hơn. Lịch sử dân tộc Việt Nam đã mở sang một trang mới đó là “độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội”.

Ngày Đăng : 06/05/2013
Thạc sĩ Nguyễn Thành Phương
    Trưởng khoa LLMLN, TTHCM

Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, cả cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Người là tấm gương mẫu mực về sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây dựng CNXH cho các thế hệ con người Việt Nam nói chung và cho Đảng Cộng sản Việt Nam nói riêng kế thừa và phát huy trong mọi hoàn cảnh lịch sử cụ thể.

Trang

Đăng kí nhận Thông tin lý luận và thực tiễn