"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ bảy, 25 Tháng 5, 2019 - 21:59

Văn bản pháp quy

Số/Ký hiệu Trích yếu văn bản Tập tin đính kèm
CĐVC

Công văn số 59/CĐVC về việc điều chỉnh mức quỹ CĐCS giữ lại và nộp về công đoàn cấp trên năm 2012

PDF icon quy_dinh_trich_nop_cong_doan_phi.pdf
QCPH-BCHCĐ&BGH TCT

Quy chế về việc phối hợp hoạt động giữa Ban Giám hiệu và Ban Chấp hành công đoàn Trường Chính trị Bến Tre

PDF icon qc_phoi_hop_du_bgh_bchcd.pdf
BC-TCT

Báo cáo công tác năm 2011 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2012

PDF icon bc_cong_tac_nam_2011_phuong_huong_nv_2012.pdf
BC-TCT

Tổng kết năm học 2010-2011 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2011-2012

PDF icon bc2010.pdf
TB/TW

Về đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của trường chính trị cấp tỉnh và trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện

Microsoft Office document icon tb_181_cua_ban_bi_thu_tw_ve_doi_moi_nang_cao_chat_luong_tct.doc

Trang