"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ sáu, 19 Tháng 1, 2018 - 22:23

Văn bản pháp quy

Số/Ký hiệu Trích yếu văn bản Tập tin đính kèm
QĐ/TW

Về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Microsoft Office document icon quyet_dinh_184_cua_trung_uong_ve_chuc_nang_nhiem_vu_tc_bm_tct.doc
HCQG-GV

Về việc ban hành các quy chế đào tạo Trung cấp Hành chính

Microsoft Office document icon qd224.doc
2007/QĐ-BGD&ĐT

Về việc ban hành “Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hình thức vừa làm vừa học”

Microsoft Office document icon quy_che_dao_tao_dai_hoc_cao_dang.doc

Trang