"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ sáu, 19 Tháng 1, 2018 - 22:06

Văn bản pháp quy

Số/Ký hiệu Trích yếu văn bản Tập tin đính kèm
QCPH-BCHCĐ&BGH TCT

Quy chế về việc phối hợp hoạt động giữa Ban Giám hiệu và Ban Chấp hành công đoàn Trường Chính trị Bến Tre

PDF icon qc_phoi_hop_du_bgh_bchcd.pdf
BC-TCT

Báo cáo công tác năm 2011 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2012

PDF icon bc_cong_tac_nam_2011_phuong_huong_nv_2012.pdf
BC-TCT

Tổng kết năm học 2010-2011 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2011-2012

PDF icon bc2010.pdf
TB/TW

Về đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của trường chính trị cấp tỉnh và trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện

Microsoft Office document icon tb_181_cua_ban_bi_thu_tw_ve_doi_moi_nang_cao_chat_luong_tct.doc
QĐ-HVCT-HCQG

Về việc ban hành Chương trình đào tạo cán bộ lãnh đạo, quản lý của Đảng, chính quyền, đoàn thể nhân dân cấp cơ sở (hệ Trung cấp lý luận chính trị - hành chính)

Microsoft Office document icon quyet_dinh_cua_hvct-hc_ve_viec_ban_hanh_chuong_trinh_dao_tao_cbql.doc

Trang