"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ năm, 27 Tháng 6, 2019 - 09:38

Văn bản pháp quy

Số/Ký hiệu Trích yếu văn bản Tập tin đính kèm
HD-HVCT-HCQG

Hướng dẫn  V/v miễn học, miễn thi và bảo lưu kết quả học tập đối với học viên học chương trình đào tạo TC LLCT-HC tại các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trường bộ, ngành

PDF icon hdh01ctqg.pdf
QĐ-HVCT-HCQG

Quyết định ban hành các Quy chế, Quy định quản lý đào tạo ở các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

PDF icon quyet_dinh_268.pdf, Microsoft Office document icon quy_che_chieu_sinh.doc
06/2013/QĐ-UBND

Quyết định Ban hành Quy chế về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, côngchức,  viên chức cấp tỉnh, cấp huyện; cán bộ, công chức và những người hoạt  ñộng không chuyên trách cấp xã trên địa bàn tỉnh Bến Tre

PDF icon qd_06_ubnd_tbt.pdf
HD-HVCT-HCQG

Hướng dẫn Các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các trường Bộ, Ngành tổ chức thi tốt nghiệp chương trình đào tạo Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính

PDF icon hd-02-hvct-hcqg.pdf
QĐ-TCT

Quyết định về việc Ban hành Quy chế, Nội quy quản lý các lớp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước tại Trường Chính trị Bến Tre

PDF icon qc_chuyen_vien.pdf

Trang