"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ tư, 20 Tháng 2, 2019 - 19:07

Văn bản pháp quy

Số/Ký hiệu Trích yếu văn bản Tập tin đính kèm
HD-HVCT-HCQG

Hướng dẫn Các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các trường Bộ, Ngành tổ chức thi tốt nghiệp chương trình đào tạo Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính

PDF icon hd-02-hvct-hcqg.pdf
QĐ-TCT

Quyết định về việc Ban hành Quy chế, Nội quy quản lý các lớp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước tại Trường Chính trị Bến Tre

PDF icon qc_chuyen_vien.pdf
QĐ-TCT

Quyết định Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trang thông tin điện tử Trường Chính trị tỉnh Bến Tre

PDF icon qc_website.pdf
HVCT-HCQG

Công văn của HVCT-HC Quốc gia HCM V/v đồng ý cho Trường Chính trị Bến Tre mở lớp bổ sung để đổi lấy bằng Trung học Chính trị lấy bằng TCLLCT-HC

PDF icon cv_doi_mo_lop_doi_bang.pdf
CĐVC

Công văn số 59/CĐVC về việc điều chỉnh mức quỹ CĐCS giữ lại và nộp về công đoàn cấp trên năm 2012

PDF icon quy_dinh_trich_nop_cong_doan_phi.pdf

Trang