"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ bảy, 23 Tháng 9, 2017 - 10:37

Tuyên truyền phòng, chống HIV/AIDS

Ngày Đăng : 16/11/2012

Tuyên truyền chủ đề ngày thế giới phòng chống AIDS năm 2012 "Hướng tới không còn người nhiễm mới HIV". Xem nội dung trong văn bản đính kèm.

Ngày Đăng : 15/11/2012

Thông báo Khẩu hiệu tuyên truyền Hưởng ứng Tháng hành động Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2012. Xem nội dung thông báo trong tập tin đính kèm.

Đăng kí nhận Tuyên truyền phòng, chống HIV/AIDS