"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ sáu, 23 Tháng 2, 2018 - 05:43

Đảng bộ Trường Chính trị

Đảng bộ Trường Chính trị

- Số lượng đảng viên:  33 đồng chí.

- Đảng ủy: 08 đồng chí:

    + Bí thư: Đỗ Nam Phong

    + Phó Bí thư: Trần Trung Dung

    + Đảng ủy viên:

                              .Nguyễn Trúc Hạnh

                              .Phan Văn Thuận

                              .Nguyễn Thị Yến

                              .Nguyễn Thị Hiền

                              .Dương Quốc Hoàng

                              .Trần Thị Quỳnh Nghi

- Chi bộ trực thuộc:  3 chi bộ

Trong đó: 03 chi bộ khung trường           

 

    

Giới thiệu: 

Tin khác